Widzowie LIVE Centrum Pomocy

Transmisja LIVE

Kiedy dołączani są widzowie ?

Widzowie dołączają się w ciągu kliku minut od określonego w zamówieniu terminu rozpoczęcia transmisji. Z reguły nie trwa to dłużej niż 5 min. Sporadycznie może się zdarzyć, że czas ten wyniesie około 15 minut dlatego też prosimy o nierozłączanie transmisji jeżeli widzowie nie pojawią się po kilku minutach.
Tak, wystarczy wejść w historię zamówień i kliknąć na przycisk ZMIEŃ a następnie określić nową datę i godzinę rozpoczęcia transmisji. Zmiana jest możliwa gdy do rozpoczęcia planowanej transmisji pozostały co najmniej 2 minuty.
Wejdź w historię zamówień. W ostatniej kolumnie tabeli opisanej jako Raport znajdziesz przyciski oznaczone numerami 1 i 2. Po kliknięciu na 1 wyświetlony zostanie zrzut ekranu z transmisji przed dołączeniem widzów. Pod przyciskiem 2 dostępny jest zrzut ekranu po dołączeniu widzów. Porównując ilości widzów na obu zdjęciach możesz łatwo zweryfikować zamówioną ilość widowni.
Gdy zlecenie zostanie zrealizowane, czyli dołączeni zostaną widzowie nasz system automatycznie prześle maila potwierdzającego realizację.

Konfiguracja

Czy mogę korzystać z kliku profili FB ?

Jeżeli prowadzisz transmisję LIVE na wielu swoich profilach FB to oczywiście możesz wszystkie przypisać do swojego konta. Możesz przypisać dowolną ilość profili. Jeżeli do Twojego konta przypisanych jest więcej niż 1 profil wówczas w formularzu zamówienia pokaże się dodatkowa opcja umożliwiająca wybór profilu.
Oczywiście. Przydzielamy rabat na podstawie łącznej kwoty zamówień z ostatnich 30 dni. Rabat jest automatycznie uwzględniany w formularzu zamówienia.
Skorzstaj z naszej oferty już dziś, Zdobądź widownię LIVE.
Rozpocznij transmisję sprzedażową LIVE dla większego grona odbiorców.
Zarejestruj się